Husorden

Karrè 8 er et lille samfund, hvor mange mennesker bor tæt sammen. For at skabe et godt og fælles bomiljø er det vigtigt, at alle viser et hensyn til deres naboer, og alle værner om afdelingens fællesfaciliteter, trappeopgange, grønne områder o.s.v. I husordenen er der vedtaget nogle regler på nogle af de områder, hvor man skal huske at vise hensyn.

Det skaber trivsel, tryghed og tilfredshed, når alle anerkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelsen og huslejen, kan holdes nede, når alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i en pæn stand.

 

Leveregler for godt naboskab

Vi bor mange mennesker i Frederiksholm Karré 8 afdeling 1008.
Vi har forskellige interessere og måder at indrette vores liv på.
For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Husordenen fortæller ikke om f.eks, vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk.

husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Hensyn: Støj
Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.
- Skru ned for lyden efter kl. 20.00, så dine naboer kan få deres nattero
- Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:
- Hverdage mellem kl. 8-20
- Weekender mellem kl. 9-20
- Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest

Hensyn: Ejendommen
De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.
- Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendomskontoret
- husk at tømme din postkasse
- Ryg ikke indendørs på fællesarealer er opsat askebæger
- Følg ejendommens regler for brug af kælderrum
- Hold trappeopgangen pæn

Hensyn: Orden
Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.
- Ryd op efter dig selv på fællesområderne
- Der må ikke fodres dyr på ejendommens område
- Smid dit affald i skraldevontainerne, og lad det ikke stå.

Hensyn: husdyr
- Reglerne for husdyr i Frederiksholm Karré 8 afdeling 1008 er:
Der henvises til afdelingens hjemmeside www.karré8.dk

Hensyn: Respekt
Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab
- Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det
- Tal venligt og respektfuldt til andre
- Fortæl hvad du utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører
- Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret
- Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retsligeinstanser

Økonomi: Affald
Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.
- Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan i skralderummet ved affaldscontainere
- Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet

Økonomi: Vedligeholdelse
Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.
- Pas godt på vores fællesområder og ting
- Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne
- Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe
- Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader
- Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen

Sikkerhed: Færdsel og Parkering
Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.
- Kør forsigtigt og overhold skiltning
- Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det
- Sørg for at dine gæster overholder reglerne

Sikkerhed: Brandsikkerhed
Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.
- Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i trappeopgangen
- Der må ikke ryges på hoved- eller køkken trapper
- Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer
- Hold branddøre og - vinduer lukkede
- Grull kun på særligt indrettede pladser

Sikkerhed: Forsikring
Ved tyveri, brand, vandskade eller lignede uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring.

Vedtaget på afdelingsmøde: 24. september 2013
Afdeling: Frederiksholm Karré 8 afdeling 1008

 

Frederiksholm Karré 8
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade 35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København SV

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 144583 (denne uge: 9534)