Tillæg til husorden for AKB afdeling 1008 Frederiksholm karré 8 

REGLER FOR HUSDYRHOLD
 
1 hund eller 2 katte
 
1. Forinden tilladelsen træder i kraft, skal der forevises en vacinationsattest.

2. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring med hensyn til husdyrholdet.

3. Husdyret skal bære sit lovpligtige identifikationsmærke

4. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder andre skade.

5. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt forvolder.

6. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.

7. Husdyr skal holdes i standard snor på bebyggelsens område og ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret.

8. Det er ikke tilladt at lufte eller gå tur med dyret i gården.

9. Hvis en beboer er allergisk overfor husdyr, skal beboeren have førsteret til trappe opgangen og beboerne med husdyr må vente.

10. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm og lugt karakteristisk for det pågældende dyr.

11. Kattegrus skal i en solid plasticpose før det smides i containerne. Kattegrus i toilettet vil blive betragtet som hærværk og misligholdelse af lejekontrakten.

12. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove og på kommunens område omkring Borgbjergsvej. Borgm. Chr.gade. K.M. Klausensgade og Harald Jensensgade, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.

13. Der må kun holdes 1 hund eller 2 katte pr. husstand/lejemål.

14. Følgende hunderacer er det ikke tilladt at holde:
Amstaff og blandinger af disse. Bullmastiff og blandinger af disse. Bullterrier og blandinger af disse.
Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse. Dogo Argentino og blandinger af disse.
Dogo Canarian og blandinger af disse. Dogo de Bourdeux og blandinger af disse. Americano Bull Terrier og blandinger af disse.

Dette vil være gældende for ansøgning om tilladelse til hundehold efter den 15. september 2008.

15. Alle hunde boende i Karré 8 skal bære hundetegn. Dette skal fremvises på Ejendomskontoret ved registrering af hunden.

16. Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil dette medføre at tilladelsen til husdyr inddrages og at husdyret omgående skal fjernes fra AKB`s bebyggelse.

17. Såfremt tilladelsen inddrages og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter blive ophævet i henhold til lejelovens paragraf 93.

18. Konstateres det at en lejer ikke har søgt tilladelse til husdyrhold og hvis dette forhold ikke bringes i orden, betragtes det som misligholdelse af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter blive ophævet i henhold til lejelovens paragraf 93.

 

Frederiksholm Karré 8
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade 35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København SV

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 144583 (denne uge: 9534)