Indflytning

Afdeling Størrelse Rum Husleje Indskud
Frederiksholm, karré 8 59,5 2 kr 4.114 kr 13.566 Tilføj
Frederiksholm, karré 8 64,8 2 kr 4.798 kr 14.774 Tilføj
Frederiksholm, karré 8 75 3 kr 5.991 kr 17.100 Tilføj
Frederiksholm, karré 8 104,2 3 kr 6.650 kr 23.757 Tilføj
Frederiksholm, karré 8 89,7 4 kr 6.368 kr 20.451 Tilføj
Frederiksholm, karré 8 115,8 4 kr 7.773 kr 26.402 Tilføj

Opdateret af Peter Ravn 7. marts 2015 - Indskuddet er 228 kr/m2

 

Beboerhåndbog
Ved nøgleudleveringen får du udleveret en beboerhåndbog, med mindre du flytter til en anden bolig i samme afdeling. Beboerhåndbogen er din personlige ejendom, og du kan supplere den med dine private papirer, pjecer og informationsskrivelser fra KAB og så videre. Du bedes selv sørge for at ajourføre din beboerhåndbog, når KAB udsender rettelsesblade eller nye sider.

Servicetjek
Ca. 14 dage efter at du er flyttet ind, foretager ejendomskontoret et servicetjek. Hvis du har bemærket skader eller mangler i boligen, skal du gøre opmærksom på disse. Skaderne eller manglerne vil enten blive udbedret eller skrevet op i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte økonomisk ved fraflytning.

Kan du ikke selv deltage i gennemgangen, kan du give fuldmagt til en anden person. Du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Ca. 2 måneder efter indflytningen besøger en person fra ejendomskontoret dig igen og undersøger, om skader og mangler er blevet udbedret tilfredsstillende, og om du har andre spørgsmål.

Istandsættelse og vedligeholdelseskonto
AKB's boliger er genbrugsboliger, som er præget af normal slid og ælde. Når boligen fraflyttes, istandsættes kun de skader, som skyldes misligholdelse.
I afsnit 3. VEDLIGEHOLDELSE OG RÅDERET kan du se, hvordan du kan benytte vedligeholdelseskontoen.
Installering af vaskemaskine Af hensyn til kontrol med belastningen af strengsystemet skal ejendomskontoret give tilladelsen til installeringen.
Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag, du overtager boligen, dog først en henvendelse til ejendomskontoret..

Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflytters regning, vil det ske umiddelbart efter, at du har overtaget boligen. Ejendomskontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

Installering af vaskemaskine
Af hensyn til kontrol med belastningen af strengsystemet skal ejendomskontoret give tilladelsen til installeringen.

Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag, du overtager boligen, dog først en henvendelse til ejendomskontoret..

Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflyt­ters regning, vil det ske umiddelbart efter, at du har overtaget boligen. Ejendomskontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

Nøgleudlevering
Nøgler til boligen og vaskeriet samt chipkort kan afhentes på ejendomskontoret, fra den dag boligen overtages ifølge kontrakten.
Indflytning kan finde sted fra klokken 12.00. Ved afhentning af nøgler skal du fremvise kontrakt og kvittering for indbetaling af kontraktbeløbet.
Har fraflytteren givet lov til, at du må benytte boligen før overtagelsesdatoen, kan du få udleveret nøglerne inden overtagelsesdagen mod aflevering af skriftlig tilladelse fra fraflytteren.

Spørgeskema
Efter indflytningen vil du få tilsendt et spørgeskema, hvor vi beder dig svare på, om du har været tilfreds med vores service i forbindelse med indflytningen. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at vi får mulighed for at forbedre vores service.

Tilmelding af el og gas  
     
  Inden du flytter ind, skal du foretage aflæsning af gas og sende aflæsningsresultatet til:  
       

Københavns Energi

     
       

Ørestads Boulevard 35

     
       

2300 København S

     
  El aflæsningsresultatet sendes til  
       

DONG Energy

     
       

Nesa allé 1

     
       

2820 Gentofte

     
 

sammen med en meddelelse om, at du har overtaget boligen

 

 

Frederiksholm Karré 8
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade 35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København SV

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 144583 (denne uge: 9534)