Her vil der løbende komme referater op, fra bestyrelser møderne. 

Næste bestyrelsesmøde er den 01.10.2018 kl 18-18,15.

Bestyrelses møde er første Tirsdag i måneden kl 18-18,15, kan man komme ned, med de henvendelser man har. Indgang er igennem vaskeriet. Hvis dato bliver ændret, skrives det f.eks her.

 

Alt kontakt til Festudvalg, gårdudvalg mm. skal foregå igennem bestyrelsens mail. så hvis man har henvendelser til vores udvalg i ejendommen. Så henvend jer til bestyrelsen pr mail eller kom ned på mødet første Tirsdag i måneden. Der bliver så videre formidlet kontakt til udvalget.

Bestyrelsen tager sig på frivillig basis af alt vedrørende beboerdemokrati.

 

Frederiksholm Karré 8
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade 35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København SV

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk

Antal besøgende: 136644 (denne uge: 726)